Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες που παρέχουμε στο Alonissos Seacolours.

            

Training Programs   Duration(days)  Rrice(euro) 
 Open Water Diver  6  430 
 Scuba Diver  4  280
 Upgrade from Scuba Diver to Open Water Diver  3  200
Adventure Diver  3  200
Advanced Open Water  4 320
E.F.R (CPR, First Aid, Care for Children) 2 150
Rescue Diver 4  300
Specialties    
- Deep Diver   On request
- Search & Recovery Diver    
- Night Diver     
- U/digital photography     
- Enriched Air Diver (Nitrox)                                                       
- Emergency Oxygen Provider     
-Peak performance buoyancy    
-Care for children     
-Aware Coral Reef Conservation    
-Project Aware    
   

  

                       Professional courses

• Divemaster                                                                                         On request

                          Activities                                    Duration(Days)             Price(euro)                

Discover Snorkeling                                                             1                                      25*

Bubblemaker                                                                         1                                     60*

Discover Scuba                                                                     1                                     60*                                                                        

1 Boat Dive                                                                                                          40/50*

2 Boat Dives schedule                                                                                        70/90*

5 Boat Dives schedule                                                                                          170/220*

                                                                                                                                                                                       

10 Boat Dives schedule                                                                           330/380*   

                           Joint Programs                                                            

Open Water Diver +Advanced Open Water Diver                 8                        650*  

E.F.R. + Rescue Diver                                                           6                        420*

E.F.R. + Rescue Diver +Emergency Oxygen Provider        6-7                     520*

                                                                                                                          -

                       Professional courses

• Divemaster

*all equipment is encluded in the price(mask,snorkel,wetsuit,weights,fins,tank,BCD,regulator)